Фармацевтична промишленост

  • AVKOPACK® 1101 - набивка приложима в производства, изискващи висока чистота на работния флуид. Набивката се използва за уплътняване на прибори и съоръжения в химическата, фармацевтичната, нефтопреработващата промишлености, в енергопроизводството, металургията и др. В изпълнение със специален лубрикант е подходяща за хранително-вкусовата промишленост.
  • AVKOSEAL® AL - освен като фланцево уплътнение AVKOSEAL® AL може да се използва и при всеки друг случай на статично уплътняване при работни параметри в границите на тия на ПТФЕ, във всички индустриални приложения. Отличната химическа и температурна устойчивост го правят приложим за компенсиране на успоредни и наранени фланци от стомана, стъкло, пластмаса
  • Листи от експандиран ПТФЕ - подходящи за изработване на уплътнения, работещи във всички среди масла, горива, вода, киселини, основи, газове и др за температура до 280°С. Използват се за изработка на плоски уплътнения и гарнитури за уплътняване на фланци, челни повърхнини и други. Нетоксични и подходящи за хранителната и фармацевтична промишленост. Най-широко приложение намират в петролната, химическата, газовата, хранително –вкусова промишленост и др.

Energetics Pharmaceutics Food processing industry Engineering and Metallurgy
Енергетика Фармацевтична промишленост Хранително-вкусова промишленост Машиностроене и металургия
Pulp and paper industry Glass industry Cement industry Refining industry
Целулозно-хартиена промишленост Стъкларска промишленост Циментова промишленост Нефто-
преработвателна индустрия
Chemical industry
Химическа промишленост