Нестандартни решения за нашите клиенти

Сред клиентите на фирмата са най-големите български предприятия в енергийната, химическата и машиностроителна промишленост. Около 90% от клиентите са постоянни потребители на продукцията на АВКО АД, а с голяма част от тях са сключени годишни договори за планови доставки или тримесечни споразумения.
Основните страни, в които АВКО АД реализира своята продукция са Румъния, Русия, Испания, Италия, Кипър, Китай, Унгария, Хърватска, Индия, Англия и др. Цените на изделията продавани в чужбина са от 10 до 15% по-ниски от цените на известните европейски производители на идентични продукти. Цената, както при повечето български износители, е един от най-важните фактори за конкурентността на изделията на АВКО АД.Енергетика Фармацевтична промишленост Хранително-вкусова промишленост Машиностроене и металургия
Стъкларска промишленост Циментова промишленост Нефто-
преработвателна индустрия