Графитни, Въглеродни


Графитни набивки с ниска загуба на маса, за специфични приложенияНапример:
  • регулираща арматура, където броя на отварянията и затварянията е многократно /стотици/ пъти по-голям от тези при обикновените спирателни арматури;
  • дроселираща арматура – работата на арматурата в междинно положение /неотворена или незатворена до край/ е обичайно състояние;
  • продухвателни вентили, които при отваряне скоростта на движение на флуида е доста голяма, има опасност от хидравлични удари и се транспортира пара, често премесена с вода.
В случая от набивката се очаква да бъде с възможно най-голямо количество армировка. Това е причината АВКО® АД да предлага набивки със значително подобрени, в някои случаи и уникални параметри. Новата генерация набивки за арматура за специфични и екстремни условия са създадени по уникална патентована технология на АВКО® АД и се отличават с ниска загуба на маса и добавки против електрохимична корозия. 

FINISEAL® 8099Н

pdf


Висококачествена, специално разработена, диагонално оплетена набивка от прежда от експандиран графит, като всяка нишка е допълнително оплетено с инконел. Уникалната технология на фирма АВКО АД за обработка на набивката в процеса на производство гарантира загуба на маса при 560°C под 1%. Това води до висока надежност и многократно по-дълъг експлоатационен живот сравнено с останалите аналози. Предназначена е за арматура при екстремна температура над 450°C (1250°C в инертна среда) и екстремни налягания на най-отговорни работни възли.


FINISEAL® 8099НР

pdf
AVKOPACK® 1320НР

pdf
AVKOPACK® 1320IНР

pdf
Други графитни и въглеродниAVKOPACK® 1320G

pdf


Диагонално оплетена набивка от прежда от експандиран графит с инхибитор срещу електрокорозия. Набивката е универсален продукт за уплътняване на помпи, обикновено бързооборотни, подходяща за всички среди.
За клиенти на дребно - моля, посетете нашия електронен магазин online_shop_avko


AVKOPACK® 1320GI

pdf


Диагонално оплетена набивка от прежда от експандиран графит вътрешно армирана с инконелни нишки и обработена с инхибитор срещу електрокорозия. Набивката е универсален продукт предназначен САМО за арматура. Подходяща е за всички среди, но най-широка употреба намира при съоръжения работещи на пара. Армиращите инконелни нишки не намаляват  мекотата и гъвкавостта на продукта както се очаква, а предпазват набивката от загуби на графит и екструзия в резултат на високото налягане.
За клиенти на дребно - моля, посетете нашия електронен магазин online_shop_avko


FINISEAL® 8099

pdf


Диагонално оплетена набивка от експандиран графит. Характерното за тази набивка е, че всяка от нишките изграждаща набивката е защитена от инконелна мрежа. Набивка е предназначена САМО за арматура, работеща при високо налягане и високи температури. Може да се използва за  крайни пръстени при арматура с по-ниски параметри. 


FINISEAL® 77

pdf


Набивка с гарантирано качество, произведена от високотехнологични суровини и прежди по модерни производствени технологии. Диагонално оплетена от прежда от експандиран графит, армирана с множество инконелни нишки. Специалната технология на АВКО АД позволява производството на продукт с уникално ниска загуба на маса под 3% при 560°С.


AVKOPACK® 1331

pdf


Диагонално оплетена набивка от прежда от експандиран графит, армирана по ъглите с въглеродна прежда. Комбинацията от двата материала прави набивката изключително подходяща за работа на бързооборотни помпи. Допълнителната армировка с въглерод, гарантира износоустойчивостта на набивката.


FINISEAL® 8009

pdf


Диагонално изплетена набивка от прежда от чист графит със специална високотемпературна сърцевина и армировка по ъглите с инконелни нишки. Набивката е много добре решение за арматура, предимно в енергетиката, работеща на температури 550°C. Намалена екструзия в сравнение с набивките от експандиран графит


AVKOPACK® 1301

pdf


Набивка от високовъглеродни влакна, импрегнирана с ПТФЕ. Предназначена за уплътнение на помпи и арматура при високи температури и налягания. Намалена екструзия на влакната.
Продуктът притежава сертификат VDI 2440.


AVKOPACK® 1302

pdf


Набивка от Преокс влакна, импрегнирани с ПТФЕ дисперсия. Икономичен вариант за уплътнение на помпи и арматура при високи температури до 300-350°C.