Пръстени и комплектиГрафитни пръстени TREGRAPH®


TREGRAPH® пръстените са високонадежден уплътнителен продукт за арматура. Произвежда се по метода на студено пресоване на графитно фолио, образувайки хомогенен продукт подходящ за работа при температури на флуида до 550°С, във вакуум - до 2200°С и в инертни среди - до 3000°С. Предназначени са за употреба в енергетиката, химическата и нефтопреработващата индустрия. Специалната система за армиране на фирма АВКО® АД редуцира отделянето на графита с 30 % и увеличава експлоатационният живот на пръстените.
Графитни пръстени за капак на арматура Download


Графитни комплекти TREGRAPH®

pdf


За уплътняване на салникови кутии на помпи и арматура, работещи при налягане от 250 до 300 bar и температура на транспортирания флуид от 500 до 600°С, АВКО предлага  използването на патентования от компанията армиран салников пакет.
Салниковият пакет е подходящ най-вече за ръчнозадвижвани вентили, където при извеждане от покой често по-големите хлабини водят до излизане от строя на уплътнението.
Армираният салников пакет се отличава с повишена жилавост и еластичност на уплътнителните му пръстени при запазване на останалите им физико-химични качаства, което води до повишена надеждност на уплътняването и до удължен срок на годност на армирания салников пакет като цяло.
В зависимост от гладкостта на щока и на салниковата кутия на арматурата, АВКО предлага два варианта на изпълнение на армирания салников пакет:

  • пакет, изпълнен само от TREGRAPH® AR пръстени;
  • пакет, изграден като комбинация от TREGRAPH® AR пръстени и пръстени от набивка AVKOPACK® 1320, предварително пресовани до определена плътност, позволяваща достатъчна еластичност при монтаж.