Балванки, пръстени, тефлонизиранеПТФЕ ролинги – чисти и с пълнители

pdf


ПТФЕ (тефлонови) ролинги – Изработен от чист ПТФЕ или ПТФЕ с пълнител. Изработва се под формата на тръба с височина до 100 мм /до 300 мм след консултация/ чрез пресоване и синтероване. По време на производственият процес контролираме степента на кристализация или аморфност на структурата, което води до изменение на физически характеристики на заготовките – твърдост, еластичност и др.


ПТФЕ балванки – чисти и с пълнители


ПТФЕ (тефлонови) балванки – Изработени от чист ПТФЕ или ПТФЕ с пълнител. Изработва се под формата на прът с височина до 230 мм чрез пресоване и синтероване. По време на производствения процес контролираме степента на кристализация или аморфност на структурата, което води до изменение на физически характеристики на заготовките – твърдост, еластичност и др.


Готови ПТФЕ пръстени


Фирма АВКО АД предлага изработката на готови ПТФЕ пръстени – чисти или с пълнители. Предлагаме изработката на пръстени за сферични кранове по зададен от клиента чертеж, изработване на компресорни пръстени, детайли от ПТФЕ като втулки, шайби и др по зададени чертежи.


ПТФЕ (тефлонови) детайли или облицовани детайли


Фирма АВКО АД предлага изработването на тефлонови детайли по чертеж на клиента както от 100% тефлон, така и тефлонизирани детайли. Основното предназначение е за изграждане на тръбни системи за транспортиране на агресивни химикали, киселини, биодизел и др. компанията предлага тефлонизиране или нанасяне на антикорозионни покрития на съдове за съхранение на химикали, ферментатори, миксери и др.