12, St. Dimitar Basarbovski Str
Rousse, Bulgaria
Tel. +359 82 884 567
Fax. +359 82 884 550

ISO 9001

European
Sealing
Association e.V.


Jun 9, 2014

Сертифициране на модифицирани ПТФЕ листи - AVKOSEAL® MS 1500

Certificat_AMTEC_AVKOSEAL_MSАВКО® АД получи ново признание за качеството на своята продукция, като успешно премина сертифициране на модифицирани ПТФЕ листи съгласно TA LUFT VDI 2440.