Jun 24, 2012

ACHEMA 2012


Тази година от 18 до 22 юни във Франкфурт, се проведе най-големия в света панаир в химическата индустрия, в който взе участие и фирма АВКО®.


Щанда на фирмата бе разположен в хале 9.0, клетка F79. Имахме честта да бъдем посетени от много настоящи и потенциални клиенти на компанията. Бяха проведени и редица срещи с нашите бизнес партньори.

Имаше голям интерес от страна на посетителите към нашите нови продукти AVKOSEAL и FINISEAL 8099H.

Панаирът завърши успешно за фирма АВКО®, която още веднъж доказа способността си да създава висококачествени продукти с които да привлича интереса на своите клиенти.

"Това беше най-силното ни представяне на АCHЕМА до този момент"- каза Владимир Колев, действащият генерален директор на компанията. Изказването е подкрепено от многобройните контакти и разгледаните проектодоговори.

Тимът на АВКО® би искал да изкаже благодарност на всички посетили щанда.