Aug 1, 2012

Ново свидетелство за полезен модел


От 03.07.2012 г. фирма АВКО® АД е притежател на Свидетелство за регистрация за полезен модел.

От 03.07.2012 г. фирма АВКО® е притежател на Свидетелство за регистрация за полезен модел № 1540 за "Уплътнителен лист от двупосочно разтеглен политетрафлуоретилен за плоски уплътнения"