Apr 30, 2013

50 годишнина


UniversityТази години направлението за производство на набивки на АВКО® навършва 50 години от създаването си.През тези годи АВКО® натрупа голям опит, устоя на промените на пазара и доказа устойчивата си позиция в развиващия се с бързи темпове технологичен свят. Също така е носител на патент - Метод за изработване на набивка за арматура.

АВКО® изказва искрените си благодарности към бившите и настоящи членове на екипа за коректното сътрудничество и всеотдайна работа. Горди сме, че имаме възможност да работим с професионалисти като вас! Съзнаваме и оценяваме високо вашата преданост!

Изп. директор: инж. Вл. Колев