Aug 29, 2013

Cертификация на продукт AVKOSEAL® AL


University През м. август 2013 г. продуктът с марка AVKOSEAL® AL успешно премина тестовете на DVGW за приложението му като уплътнител на свободно достъпни фланцеви връзки в газови инсталации.
Продуктът успешно премина тестовете проведени в лабораториите на DVGW - Карлсруе, Германия.