Jun 9, 2014

Сертифициране на модифицирани ПТФЕ листи - AVKOSEAL® MS 1500


Certificat_AMTEC_AVKOSEAL_MSАВКО® АД получи ново признание за качеството на своята продукция, като успешно премина сертифициране на модифицирани ПТФЕ листи съгласно TA LUFT VDI 2440.