Aug 18, 2014

Първа копка на нова производствена сграда


first_dig_AVKOНа 18 август 2014 г. бе направена първа копка на нова производствена сграда с административна и складова част.

  • Собственик на терена: АВКО® АД
  • Възложител: АВКО® АД
  • Застроена площ: 1080 м2
Строителството на цеха има за цел да подобри условията на труд, да повиши качеството на произвежданата продукция, както и да се предостви възможност за сертифициране според изискванията на различни видове институции.
В новоизградения цех ще се произвеждат традиционните вече за фирмата набивки от ПТФЕ, арамид, въглерод и др.