Jun 20, 2015

АВКО® АД представи своите иновативни продукти на ACHEMA 2015


avko_achema_picСпециализираният технически форум, ACHEMA тази година отново се състоя във Франкфурт, Германия в периода 15 - 19.06.2015г. Повече от 166 000 участници се възползваха от възможността за 5 дни да посетят 3113 фирми от сферата на химическата, фармацевтична и хранително – вкусова промишленост.
Сред изложителите на това издание на панаира беше и АВКО® АД, като един от най – големите и утвърдени български производители на уплътнителни и изолационни материали.
Станалото вече традиция за фирмата участие предостави възможност богатата продуктова гама да бъде презентирана пред клиенти от различни държави, в т.ч. такива от централна и източна Европа, Азия, Африка и др.
Акцентът в представянето на новото при АВКО® – листи от експандиран и модифициран ПТФЕ – предизвика сериозен интерес, както сред утвърдилите се постоянни клиенти, така и при тези, които за първи път се срещаха с фирмата. Стартиралото собственото производство на листи AVKOSEAL® eC събра множество заявки за сигурен бъдещ успех, благодарение на качество, облечено в официалната форма на протоколи и сертификати, издадени от международни класификационни организации.
Утвърдените вече на пазара уплътнителни ленти с лепилен слой AVKOSEAL® AL пък затвърдиха позицията си и получиха редица положителни референции от клиенти, които са ползвали продукта.
Създадените нови контакти и проведените срещи с дистрибутори и партньори са сигурен залог за дълготрайни бизнес отношения.