May 30, 2011

Годишната конференция на Европейската асоциация на производителите на уплътнителни материали ESA


В края на май 2011 г. в полският град Гданск се проведе годишната конференция на Европейската асоциация на производителите на уплътнителни материали ESA

За поредна година, АВКО® взе участие в ежегодната конференция на Европейската асоциация на производителите на уплътнителни материали ESA.

На срещата бяха обсъдени последните тенденции на развитие на Европейския пазар на уплътнителни материали, както и новости в областта на използваните суровини, Европейските регулации и мерките за безопасни условия на труд и екология. Повече информация ще получите в бр. 3 на Електронен бюлетин, който ще излезе през м. юни