Jun 28, 2016

Зам. Министърът на икономиката на гости на фирма АВКО®


ESA News На 27 юни 2016 г. заместник-министърът на икономиката, г-жа Даниела Везиева, участва в информационен ден за представяне на процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 в гр. Русе.
По време на визитата в родния си град, министър Везиева посети АВКО® в качеството му на бенефициент по ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007 – 2013г, който успешно е реализирал проект за внедряване на иновации.
В производствената база на АВКО® , намираща се на ул. Св. Д. Басарбовски е изграден цех за производство на продукти от експандиран ПТФЕ, които тепърва ще стават все по-познати на българската индустрия. В по-голямата част от Европа, тези продукти представляват вече утвърдени решения в сферата на уплътнителните материали за предприятия от множество индустрии – химическа, петролна, фармацевтична и пр.
По време на посещението си, Г-жа Везиева се запозна и с изградената лабораторията за изпитване на плоски уплътнения. В същата, с помощта на модерно оборудване АМТЕС, специалистите на АВКО® извършват контрол на параметрите на произвежданата продукция, за да гарантират качеството на крайния продукт.