Jul 9, 2017

Годишна среща на Европейската Асоциация на производителите на уплътнителни материали (ESA) - Барселона 2017


News През месец Май в Барселона се проведе Годишната среща на Европейската Асоциация на производителите на уплътнителни материали. АВКО® АД взе участие с трима свои представители. Асоциацията продължава да се разраства и до момента през 2017г. е посрещнала 6 нови имена. Членуващите компании вече наброяват 55 и са от различни краища на Европа.
Най-голяма остава дивизията за производители на набивки, където членовете са над 30. В нея се работи усилено върху редакцията на Наръчника за набивки, който се очаква да бъде финализиран в края на месец септември т.г. В начална фаза е и проект за създаване на Европейски стандарт за набивки, базиран на стария стандарт BS4371. Работи се и в посока стандартизиране на материалите, използвани при снабдяване с питейна вода. Европейската комисия настоява за разработване на методика или стандарт за продуктите, използвани за питейна вода.
Активни са и редица проекти в дивизията за плоски и фланцеви уплътнения. Тук също предстои ревизия на Наръчника за плоски и фланцеви уплътнения, като се ревизира ще засегне най-вече частта, касаеща инсталирането им. Предстоят промени в стандарти TA Luft и EN13555.
Дейността на асоциацията се насочва все повече към практическите изисквания на бранша и всички участници в годишната среща бяха единодушни относно нейната ползотворност.