Feb 22, 2018

Ахема 2018


News В периода 11-15 Юни 18 във Франкфурт, Германия отново беше организирано и проведено световното изложение за фирми от областта на химическата, фармацевтичната, хранително – вкусовата промишленост – ACHEMA 2018.
В периода 11-15 Юни 18 във Франкфурт, Германия отново беше организирано и проведено световното изложение за фирми от областта на химическата, фармацевтичната, хранително – вкусовата промишленост – ACHEMA 2018. АВКО® АД беше сред изложителите и на това издание. На щанда на фирмата бяха представени водещите продукти от производствената гама – набивки и уплътнителни листи. Сериозен интерес предизвика ключовото при новите технически решения – листи от експандиран ПТФЕ с габарити 2000х2000мм, освен познатите и добре разпространени листи с по-малки размери. Уплътнителният лист от многопосочно разпънат ПТФЕ с търговска марка AVKOSEAL® eC е иновативно, лесно за употреба и достъпно предложение в областта на индустриалните уплътнителни системи. Материалът е все по-разпространен както в Европа, така и в химически предприятия и такива от хранително – вкусовата промишленост у нас. На изложението АВКО® представи и други стандартни за производителя продукти, които обаче имат алтернативна употреба, като падове, използвани в процеса на поцинковане на стоманена тел, продукти за стъкларската индустрия.