Nov 3, 2020

АХЕМА 2021


CoVID-SARS19 продължава да дава отражение в свера на индустрията.
В началото на 2020, за съжаление, КОВИД 19 принуди редица индустрии в света да ограничат или изцяло да прекратят дейността си. Множество предприятия бяха поставени „на пауза”. Пандемията продължава да влияе в негативна посока на фирмите от почти всички браншове и в момента, като ги принуждава да мислят и действат по различен от възприетия до момента начин.
В средно и дългосрочен план този импулс ще разруши старите структури и модели на мислене и ще стимулира трансформацията към устойчиво развитие. Изменението на климата, постоянният растеж на световното население, прекаляващо с изразходването на земните ресурси и не на последно място цифровизацията остават централни предизвикателства. Положителният принос към разрешаването на тези проблеми и иновациите, въвеждани в преработвателната индустрия са от изключителна важност в този момент.
Вероятно точно навреме, през 2021г. във Франкфурт, Германия отново е планирано да се проведе регулярното изложение АХЕМА. За пореден път АВКО ще вземе участие като изложител в специализирания форум, за провеждането на който организаторите гарантират строги мерки за безопасност на здравето на изложители и посетители.