Sep 19, 2022

Разширение на производствените сгради


През август 2022. Започна строителството на разширението на производствените цехове на АВКО АД в завода в Севлиево
През август 2022. Започна строителството на разширението на производствените цехове на АВКО АД в завода в Севлиево.
  • Собственик на терена: АВКО® АД
  • Възложител: АВКО® АД
  • Застроена площ: 900 м2
Строителството на цеха има за цел да подобри условията на труд, да разшири технологичните и капацитетните възможности на дружеството. В ново изградения цех ще бъдат монтирани нови, модерни машини с което освен традиционните вече за фирмата набивки от ПТФЕ, арамид, въглерод и др.ще се произвеждат и набивки от стоманени прежди, смес от стоманени и арамидни влакна за стъкларската индустрия.