Garniture plane, gata pregătiteGarniture plane, gata pregătite


Societatea AVKO S.A. oferă fabricarea garniturilor plane pentru flanşe de cuplaj, capote trapă, pereţi, utilaje de fermentaţie, reactoare ş.a.. Etanşările se produc din foi de etanşare non-azbest, foi din grafit expandat, foi PTFE.
Garniturile se produc după standardul oferit de client pentru flanşa de cuplaj din cauză, în conformitate cu standardele ГОСТ, DIN, ANSI, БДС sau după dimensiunile sau desenele oferite de client.