Нестандартни решения в енергетиката

Енергетика Фармацевтична промишленост Хранително-вкусова промишленост Машиностроене и металургия
Energetics Pharmaceutics Food processing industry Engineering and Metallurgy
Стъкларска промишленост Циментова промишленост Нефто-
преработвателна индустрия
Glass industry Cement industry RefiningIndustry


АВКОПАК® 1502 Н


Набивка на база стъклени влакна, покрита със специална силикатна система.
Клиент: ТЕЦ Марица Изток 2
За статично уплътняване на горещ въздух при 700°C (по задание на клиент). Реално измерена температура на фланеца на люк 140 °С. Набивката работи пълен цикъл – до следващия планов ремонт.


АВКОПАК® 1602


Набивка на база керамични влакна в уплътнителен комплект със стъклена лента АВКОТЕРМ® 54
Клиент: Енел Марица Изток 3
За статично уплътняване врата на мелещ вентилатор. Работна среда - въздух и въглищен прах при 750°C (по задание на клиент). Уплътнителният комплект работи пълен цикъл – 566 часа


АВКОТЕРМ® 57


Топлоизолационни облекла за изолация на арматура в топлопреносни мрежи
Клиент: Топлофикация София
Монтирани през 2004 г. Облекла за турбини, които работят успешно вече повече от 5 години


АВКОТЕРМ® 57


Топлоизолационни облекла за изолация на арматура в топлопреносни мрежи
Клиент: Екоенерджи
Монтаж: ТЕЦ - Варна
Облекла за Ко-генератори, които работят успешно една година.


TREGRAPH® САЛНИКОВ ПАКЕТ


Клиент: Брикел - Гълъбово
Монтаж: сушилен барабан входна и изходна част
Монтирани през 2006 г. Работят успешно вече четири години.


СИЛИКАТНИ ПЛОЧИ FINIZOL FA


Клиент: ТЕЦ Марица Изток 2
Монтаж: Котел 11, Основна горелка “А”
Монтирани по време на основен ремонт през 2005 г. Продължават да работят успешно.


Анти - корозионно покритие


Клиент: ТЕЦ Марица Изток 2
Монтиране на анти - корозионно покритие на газоходи суров газ, СОИ, бл. 7 и 8-ми, извършен през 2006 г.


JEIL E&S Co.


От 01.07.2014 година АВКО® АД е официален дистрибутор на уплътнителни листи на компания JEIL E&S Co.