Нестандартни решения във хранително-вкусовата промишленост

Енергетика Фармацевтична промишленост Хранително-вкусова промишленост Машиностроене и металургия
Energetics Pharmaceutics Food processing industry Engineering and Metallurgy
Стъкларска промишленост Циментова промишленост Нефто-
преработвателна индустрия
Glass industry Cement industry RefiningIndustry


АВКОТЕРМ® 57


Топлоизолационни облекла за изолация на арматура в топлопреносни мрежи
Клиент: Екоенерджи
Монтаж: Оранжерии Кресна

Облекла за двигател, монтирани през 2007 г. и работят успешно вече трета година.