Нестандартни решения в стъкларска промишленост

Енергетика Фармацевтична промишленост Хранително-вкусова промишленост Машиностроене и металургия
Energetics Pharmaceutics Food processing industry Engineering and Metallurgy
Стъкларска промишленост Циментова промишленост Нефто-
преработвателна индустрия
Glass industry Cement industry RefiningIndustry


Набивки за стъкларската промишленост


Клиент: Тамглас – Финландия, Доктор Грайхе Египет и др
Набивка АВКОПАК 1201PD, изработена от сухи арамидни влакна. Набивката се отличава с изключителна чистота и абразивоустойчивост. Използва се като покритие на транспортните ролки на пещите за формоване и огъване на автомобилни стъкла, стъкла за сауна, душ кабини и др.