Нестандартни решения в циментовата промишленост

Енергетика Фармацевтична промишленост Хранително-вкусова промишленост Машиностроене и металургия
Energetics Pharmaceutics Food processing industry Engineering and Metallurgy
Стъкларска промишленост Циментова промишленост Нефто-
преработвателна индустрия
Glass industry Cement industry RefiningIndustry


АВКОПАК® 1360


Набивка на база експандиран графит и пълнеж керамични влакна
Клиент: Циментов завод Златна Панега
За уплътняване на лагер на клинкерна пещ. Работна среда - горещ въздух и абразивен прах. Уплътнението работи успешно пълен цикъл.