Плоски уплътнения от експандиран ПТФЕПлоски уплътнения от еПТФЕ

pdf


Плоски уплътнения, изрязани от 100 % експандирани ПТФЕ листи - AVKOSEAL® eC


Релефни плоски уплътнения от експандиран ПТФЕ

pdf


Плоски уплътнения от експандиран ПТФЕ с релефна повърхност AVKOSEAL® eCR