Din anul 1998 S.C.АVКО® a implementat un sistem certificat de administrare a calităţii, conform standardul ISO 9001.


Din anul 2007 – un Sistem Integrat de Administrare a Calităţii, care include:


ISO9001 ISO14001 OHSAS18001
ISO 9001:2008
Sistem de Administrare a Calităţii
ISO 14001:2004
Sistem de Administrare a Mediului înconjurător
OHSAS 18001:2007
Sistem de Administrare a Conditiilor Sanitare si de Securitate in Munca

Funcţionarea sistemului este realizată prin respectarea următorului principiu general: Administrarea Condiţiilor Sanitare şi de Securitate în Muncă – parte integrantă de administrarea societăţii.


Calitatea producţiei este apreciată fiind un factor strategic cu privire la obţinerea unei competitivitate ridicate. Produsele care poartă semnul АVКО® corespund cerinţelor standardelor mondiale. Conducerea societăţii aplică şi susţine o politică cu privire la calitate, orientată spre satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor, respectând prevederile legislative şi normative, referitoare la produsele respective.


Pentru o parte din produsele sale S.C.АVКО® deţine certificate, emise de Lloyd Register englez şi german. Societatea este înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie – Sofia, fiind membru CCI – Ruse (Camera de Comerţ şi Industrie – Ruse) din anul 1992.


Semnificative pentru înalta calitate a produselor noastre sunt medaliile de aur din expoziţia tehnică internaţională din Plovdiv:

  • 1991 – Furtunuri PTFE cu împletitura din fir metalic;
  • 1994 – Etanşări industriale TREGRAPH
  • 1996 – O gamă de şnururi de etanşare fără azbest;
  • 1997 – O gamă de materiale termoizolante silicatice;
  • 2000 – Conducte izolate în prealabil;
  • 2004 – Îmbrăcăminţi termoizolante AVKOTHERM 57;
  • 2005 – Şnur de etanşare FINISEAL®8099H;
  • 2005 – Medalie de aur pentru şnurul de etanşare FINISEAL®8099H din Expoziţia Tehnică Internaţională pentru Inovaţii din Poznan, Polonia;
  • 2007 – S.C.АVКО® decorată ca o „Întreprindere inovativă”.

S.C.АVКО® a devenit membru asociaţiei europene a producătorilor de materiale de etanşare (European Sealing Association)


Noi lucrăm pentru un mediu înconjurător mai curat. Tot timpul perfecţionăm procesele tehnologice, având scopul îmbunătăţirea stării ecologice a naturii.