30 години АВКО АДПо случай честваната годишнина,

АВКО АД обяви промоционални цени на продуктите:


ü До 50% намаление на всички безазбестови уплътнителни листи.

Отстъпката е валидна до 31.12.2019 г. или до изчерпване наналичностите.


ü До 50% намаление на всички плоски уплътнения, изработени отбезазбестови уплътнителни листи.

Отстъпката е валидна до изчерпване на наличностите.


ü До 40% намаление на всички спирално навити уплътнения.

Отстъпката е валидна до 31.12.2019 г. или до изчерпване на наличностите.


ü До 50% намаление на всички графитни изделия:

  • Листи обикновени
  • Графитни пръстени – обикновени, армирани, конусни, бандажирани
  • ТРЕГРАФ - комплекти

Отстъпката е валидна до изчерпване на наличностите.


ü До 50% намаление на всички електроизолационни материали –текстолит плочи, текстолит пръти, гетинакс и стъклотекстолит.

Отстъпката е валидна до  изчерпване на наличностите.


ü  До 50% намаление на определени видове салникови набивки.

  • АВКОПАК 1203 - изплетена от ПТФЕ прежда, ъглово укрепена с арамидна преж­да
  • FINITEXT®, допълнително импрегнирани с ПТФЕ и сработваща смазка
  • АВКОПАК 1301 – изплетена с прежда FINITEXT® от въглеродни влакна и спе­циална система съдържаща смазващи вещества и инхибитори.
  • ФИНИСИЛ 8470 – произведена от мек и плътен материал – екструдиран ПТФЕ.
  • ФИНИСИЛ 8471 – произведена от мек и плътен материал – екструдиран ПТФЕ с графит.

Отстъпката е валидна до 31.12.2019 г. или до изчерпване наналичностите.


ü До 50% намаление на всички ролинги и балванки от чист ПТФЕ иПТФЕ с пълнители графит, стъкло, молибденов бисулфид.

Отстъпката е валидна до  изчерпване на наличностите.


За подробна информация и заявки ползвайте:

Тел.:    082/884 556; 884 567; e-mail:office@avko.bg;mariana@avko.bg