АВКО® АД има дългогодишна история в подпомагането на фирми в широк спектър от индустрии за решаването на проблеми с оборудване, повишаване ефективността и увеличаване на производителността.

От натрупания опит и решените проблеми, сблъскване с най-сложните предизвикателства, нашите специалисти са готови да помогнат на клиентите да идентифицират най-добрите икономически ефективни решения.

Изберете една от индустриите по-долу, за да научите повече:

Energetics Pharmaceutics Food processing industry Engineering and Metallurgy
Енергетика Фармацевтична промишленост Хранително-вкусова промишленост Машиностроене и металургия
Pulp and paper industry Glass industry Cement industry Refining industry
Целулозно-хартиена промишленост Стъкларска промишленост Циментова промишленост Нефто-
преработвателна индустрия
Chemical industry
Химическа промишленост