Оборудване
 1. Изпитвателната апаратура - AMTEC  “TEMES fl.ai1”
 2. Установка за имитиране равномерността на затягане на болтовете на фланцеви съединения - AMTEC
 3. Муфелна пещ до 1260°C – Naber N41/H
 4. Машина за опън – Zwick 1425
 5. Стенд за изпитване на износоустойчивост на набивки АВКО2010
 6. Стенд за изпитване на износоустойчивост на фрикционни материали СИФ1
 7. Твърдомер – Zwick 3106.1
 8. Ултразвуков дебеломер за неметал К5-С
 9. Електронна везна – Sartorius 1801
 10. Влагомерна везна – Стив WPS 210S
 11. Електронни уреди за измерване на линейни величини – Insize
 12. Безконтактен термометър до 1000°C – PCE-889
 13. Kонтактен термометър до 1300°C – тип К
 14. Хидравлична помпа до 60 бара – Rems Push
 15. РH метър – Milwaukee MW101

Тестове по стандарти

Нормативен документ
Продукти
Описание
DIN 28090
DIN 28091
DIN 52913
EN 13555
 • Плоски уплътнения от уплътнителни листи
 • Уплътнителни ленти от моно и би-аксиално
  разпънати еПТФЕ
определяне уплътнителните
способности и пропускливостта
 • Метални и графитни уплътнения*
API 622
 • Изделия от графит
  • набивки
  • пръстени
  • листи
загуба на маса  и корозоустойчивост
АВКО-М-1013-0-05
АВКО-С-2002-5-14
 • Набивки
износоустойчивост и
геометрични размери
плътност
АВКО-С-1105-2-16
 • Моноаксиално разпънати еПТФЕ уплътнителни ленти
специфична максимална сила на опън, геометрични размери и плътност
АВКО-С-1602-2-06
АВКО-С-2508-0-04
 • Термоизолационни материали
измерване на термоустойчивост и остъкляване на керамична тъкан и набивки
EN1514-2
ASME B16.20
 • Спирално навити уплътнения
проверка за съответствие
АВКО-С-2500-0-98
 • Фрикционни изделия
определяне на коефициент на сухо триене и относително износване
* При температура до 600°C

Оборудване AMTEC – “TEMES fl.ai1”

Апаратура AMTEC – “TEMES fl.ai1” за провеждане на тестови изпитания на уплътнителни изделия – плоски уплътнения и ленти. Апаратурата  определя уплътнителните способности на уплътнения изработени от различни материали и установява  пропускливостта (утечките)  в уплътнението при различни условия.


Технически параметри:

 • възможност за тестване при работни температури от стайна до 600°C
 • максимално усилие на притискане до 1000 kN (100 тона)
 • максимално работно налягане на тестовия газ до 200 bar
 • висока точност на измерване на утечките чрез прецизен модул до нива 1.10-10  mbar x l / (s. m) с използван агент - хелий
 • извършване на контролни тестове в съответствие с DIN 28090, DIN 28091, DIN 52913, EN 13555, VDI 2440 (TA Luft)
Установка за имитиране равномерността на затягане на болтовете на фланцеви съединения - AMTEC  е предназначена за проверка на квалификацията и компетентността на персонала при монтажа на болтовете на фланцеви съединения съгласно европейския стандарт EN1591-4
На установката чрез реални упражнения се  провеждат учебни занятия  с цел придобиване на техника при затягане гарантираща правилен монтаж на уплътнителните изделия. Правилният монтаж осигурява надеждна и дългосрочна работа по време на експлоатация на уплътнителните материали.