Цехoве за химическа обработка на водата

 • AVKOPACK® 1101 – чиста ПТФЕ набивка. Използва се за помпи, транспортиращи киселини и основи при скорост до 18 м/сек.
 • AVKOPACK® 1120 – набивка от ПТФЕ с графит. Използва се при помпи за киселини и основи при скорост до 25м/сек
 • AVKOPACK® 1402 – за помпи транспортиращи чиста вода

Турбинен цех

 • AVKOPACK® 1120 - за помпи с ниско налягане – кондензни и циркулационни
 • AVKOPACK® 1402 - за арматура със студена вода
 • Серия НР – за командни вентили с високо налягане от 140 bar и темперарута 545°С. Поради високата чистота на графита и ниските загуби при накаляване при 560°С - под 1%
 • TREGRAPH® армиран пакет – за уплътняване на салникови кутии на арматура, работеща при налягане от 250 до 300 bar и температура на транспортирания флуид от 500°С до 600°С, АВКО® предлага патентования армиран салников пакет
 • AVKOPACK® 1601 – за уплътняване на люкове
 • Finiseal® 8099H – набивка, изработена по уникална технология, която гарантира загуба на мас под 1% при 560°C

Котелен цех

 • AVKOPACK® 1320 – за уплътняване на салници на преградни вентили или главна парна задвижка на парни магистрали между турбините
 • AVKOPACK® 1730 – поради високата си износоустойчивост, в същото време поглъщаща абразивните частици на въглищния шлам - използва се за багерни помпи
 • AVKOPACK® 1602 – за уплътняване люкове и врати на мелници
 • Спирално навити уплътнения – за високи температури и налягане
 • AVKOSEAL® AL - Освен като фланцево уплътнение AVKOSEAL® AL може да се използва и при всеки друг случай на статично уплътняване при работни параметри в границите на тия на ПТФЕ, във всички индустриални приложения. Отличната химическа и температурна устойчивост го правят приложим за компенсиране на успоредни и наранени фланци от стомана, стъкло, пластмаса

Energetics Pharmaceutics Food processing industry Engineering and Metallurgy
Енергетика Фармацевтична промишленост Хранително-вкусова промишленост Машиностроене и металургия
Pulp and paper industry Glass industry Cement industry Refining industry
Целулозно-хартиена промишленост Стъкларска промишленост Циментова промишленост Нефто-
преработвателна индустрия
Chemical industry
Химическа промишленост