Химическа промишленост

  • AVKOPACK® 1101 - изрично тук трябва да отбележем, че употребата на AVKOPACK® 1101, набивката съдържаща сработваща смазка – в кислородна среда е забранено, поради опасност от взрив. Препоръчва се използване на AVKOPACK® 1101S – набивка от чист експандиран ПТФЕ. Когато скоростта на помпата е над 18-20 м/сек се препоръчва използването вече на AVKOPACK® 1120 и АVKOPACK® 1120G. За да се подобри устойчивостта на ПТФЕ материалите за работа при високо налягане са разработени набивки AVKOPACK® 1202, AVKOPACK® 1203. Това са комбинирани набивки от ПТФЕ експандирани прежди с и без графитни включвания и филаментна арамидна прежда FINITEX® АА120F. Целта на арамида по ъглите на набивката е да я укрепи против екструзия при високите стойности на налягането. Отлични са резултатите при работа на пакети от предварително пресовани пръстени AVKOPACK® 1202 и AVKOPACK® 1120 или AVKOPACK® 1203 и AVKOPACK® 1101. В тези случаи укрепените с арамид пръстени от комбинирани набивки се използват за крайни, а броя на пръстените в комплекта зависи от дълбочината на салниковата кутия. Най-често тези набивки се използват на плунжерни помпи, помпи да производство на карбамид, реактори за амоняк, реактори за производство на различни химически съединения. Подходящи са за алкални среди, органични киселини, алкохоли, кетони
  • AVKOSEAL® AL - освен като фланцево уплътнение AVKOSEAL® AL може да се използва и при всеки друг случай на статично уплътняване при работни параметри в границите на тия на ПТФЕ, във всички индустриални приложения. Отличната химическа и температурна устойчивост го правят приложим за компенсиране на успоредни и наранени фланци от стомана, стъкло, пластмаса
  • Експандирани листи - подходящи за изработване на уплътнения, работещи във всички среди масла, горива, вода, киселини, основи, газове и др за температура до 280°С. Използват се за изработка на плоски уплътнения и гарнитури за уплътняване на фланци, челни повърхнини и други. Нетоксични и подходящи за хранителната и фармацевтична промишленост. Най-широко приложение намират в петролната, химическата, газовата, хранително –вкусова промишленост и др.
  • AVKOPACK® 1201Р - е една от най-функционалните набивки. За гъсти и абразивни флуиди каквито са продуктите на хартиената и целулозната промишленост, заводите за захар, соди и цимент, отпадните води и мазутни стопанства на почти всички химически промишлености. Както е видно от приложената таблица тя е най подходяща за петролната промишленост при уплътняване на помпи за суров петрол, ароматни и хлорни хидрокарбонати, меласа в захарната индустрия и др.
  • AVKOPACK® 1720G - много широко се прилага за уплътняване на помпи и други съоръжения, работещи при постоянно натоварване и по-специално при наличие на радиално биене

Energetics Pharmaceutics Food processing industry Engineering and Metallurgy
Енергетика Фармацевтична промишленост Хранително-вкусова промишленост Машиностроене и металургия
Pulp and paper industry Glass industry Cement industry Refining industry
Целулозно-хартиена промишленост Стъкларска промишленост Циментова промишленост Нефто-
преработвателна индустрия
Chemical industry
Химическа промишленост