Машиностроене и металургия

  • AVKOPACK® 1101 - набивка, приложима в производства, изискващи висока чистота на работния флуид. Набивката се използва за уплътняване на прибори и съоръжения в химическата, фармацевтичната, нефтопреработващата промишлености, в енергопроизводството, металургията и др. В изпълнение със специален лубрикант е подходяща за хранително-вкусовата промишленост
  • AVKOPACK® 1202 - набивката е подходяща за уплътняване на помпи, вентили и др. Може да се използва като крайни пръстени в уплътнителни комплекти с по-меки набивки
  • AVKOPACK® 1203 - набивката се използва за уплътняване на помпи, вентили, смесители, бъркалки и др., в случайте където е необходима по-плътна, устойчива на екструзия набивка
  • AVKOPACK® 1331 - набивката може да се използва за уплътняване при широка гама химически агресивни среди, както и за вода и пара до 400°С, масла, нефтопродукти и др. Комбинацията от експандиран графит и въглеродни влакна гарантира отлич¬ни уплътняващи свойства на набивката при високи налягания
  • AVKOPACK® 1301 - намира приложение, там където съществуват променливи натоварвания на температура и налягане, като гарантира безавариина работа и висока степен на херметичност на съоръженията
  • AVKOPACK® 1302 - изключителната здравина на карбонизираните влакна в съчетание с ниския коефициент на триене на ПТФЕ импрегнацията допринасят набивката да работи еднакво добре както при уплътняване на арматура така и на високо оборотни помпи
  • AVKOSEAL® AL - освен като фланцево уплътнение, AVKOSEAL® AL може да се използва и при всеки друг случай на статично уплътняване при работни параметри в границите на тия на ПТФЕ, във всички индустриални приложения. Отличната химическа и температурна устойчивост го правят приложим за компенсиране на успоредни и наранени фланци от стомана, стъкло, пластмаса

Energetics Pharmaceutics Food processing industry Engineering and Metallurgy
Енергетика Фармацевтична промишленост Хранително-вкусова промишленост Машиностроене и металургия
Pulp and paper industry Glass industry Cement industry Refining industry
Целулозно-хартиена промишленост Стъкларска промишленост Циментова промишленост Нефто-
преработвателна индустрия
Chemical industry
Химическа промишленост