Нефто-преработвателна индустрия

  • AVKOPACK® 1101 - набивката е приложима в производства, изискващи висока чистота на работния флуид. Набивката се използва за уплътняване на прибори и съоръжения в химическата, фармацевтичната, нефтопреработващата промишлености, в енергопроизводството, металургията и др. В изпълнение със специален лубрикант е подходяща за хранително-вкусовата промишленост
  • AVKOPACK® 1120 - благодарение на графита има много добра топлопроводимост, което определя възможността й да бъде използвана за уплътняване на салници във високооборотни помпи
  • AVKOPACK® 1201 - изключителната здравина на арамидното влакно е предпоставка за успешна експлоатация на AVKOPACK® 1201 в съоръжения и апарати работещи при високо налягане и абразивни среди. Основното й предназначение е за уплътняване на бутални помпи
  • AVKOPACK® 1202 - набивката е подходяща за уплътняване на помпи, вентили и др. Може да се използва като крайни пръстени в уплътнителни комплекти с по-меки набивки
  • AVKOPACK® 1203 - набивката се използва за уплътняване на помпи, вентили, смесители, бъркалки и др., в случайте където е необходима по-плътна, устойчива на екструзия набивка
  • AVKOPACK® 1301 - набивката намира приложение, там където съществуват променливи натоварвания на температура и налягане, като гарантира безавариина работа и висока степен на херметичност на съоръженията
  • AVKOPACK® 1302 - изключителната здравина на карбонизираните влакна в съчетание с ниския коефициент на триене на ПТФЕ импрегнацията допринасят набивката да работи еднакво добре както при уплътняване на арматура така и на високо оборотни помпи
  • AVKOSEAL® AL - освен като фланцево уплътнение AVKOSEAL® AL може да се използва и при всеки друг случай на статично уплътняване при работни параметри в границите на тия на ПТФЕ, във всички индустриални приложения. Отличната химическа и температурна устойчивост го правят приложим за компенсиране на успоредни и наранени фланци от стомана, стъкло, пластмаса
  • Експандирани листи - подходящи за изработване на уплътнения, работещи във всички среди масла, горива, вода, киселини, основи, газове и др за температура до 280°С. Използват се за изработка на плоски уплътнения и гарнитури за уплътняване на фланци, челни повърхнини и други. Нетоксични и подходящи за хранителната и фармацевтична промишленост. Най-широко приложение намират в петролната, химическата, газовата, хранително–вкусова промишленост и др.

Energetics Pharmaceutics Food processing industry Engineering and Metallurgy
Енергетика Фармацевтична промишленост Хранително-вкусова промишленост Машиностроене и металургия
Pulp and paper industry Glass industry Cement industry Refining industry
Целулозно-хартиена промишленост Стъкларска промишленост Циментова промишленост Нефто-
преработвателна индустрия
Chemical industry
Химическа промишленост