Целулозно-хартиена промишленост

  • AVKOPACK® 1202 - набивката е подходяща за уплътняване на помпи, вентили и др. Може да се използва като крайни пръстени в уплътнителни комплекти с по-меки набивки. AVKOPACK® 1203 Набивката се използва за уплътняване на помпи, вентили, смесители, бъркалки и др., в случайте където е необходима по-плътна, устойчива на екструзия набивка
  • AVKOPACK® 1730 – набивка от кинолни влакна. Подходяща за работа във всички сфери на химическата промишленост, но най – вече в целулозната и хартиената индустрия поради високата си устойчивост в силно окислителни среди, каквито са повечето избелващи вещества
  • AVKOPACK® 1740 - набивката се използва за уплътняване на високоскоростни помпи при висока температура в хартиената, фармацевтичната, хранително-вкусовата, химическа и др. индустрии. Поради нейната еластичност и гъвкавост, тя може да се прилага и на миксери, бъркалки, реактори, смесители и т.н.

Energetics Pharmaceutics Food processing industry Engineering and Metallurgy
Енергетика Фармацевтична промишленост Хранително-вкусова промишленост Машиностроене и металургия
Pulp and paper industry Glass industry Cement industry Refining industry
Целулозно-хартиена промишленост Стъкларска промишленост Циментова промишленост Нефто-
преработвателна индустрия
Chemical industry
Химическа промишленост