Циментова промишленост

  • AVKOPACK® 1120 - благодарение на графита има много добра топлопроводимост, което определя възможността u да бъде използвана за уплътняване на салници във високооборотни помпи
  • AVKOPACK® 1201P - набивката се използва за уплътняване на помпи, бъркалки, валове и др. Тя притежава много добра износоустойчивост, включително и при работа в условия на силно абразивна среда
  • AVKOPACK® 1400 - набивката е подходяща за уплътняване на помпи, транспортиращи вода – студена и топла. Ниският коефициент на триене на повърхностния слой ПТФЕ определя нейното използване за относително високи периферни скорости. AVKOPACK® 1400 широко се прилага за уплътняване на пясъчни и влакнести среди в хидротехниката, целулозната промишленост, хранителната промишленост и др.

Energetics Pharmaceutics Food processing industry Engineering and Metallurgy
Енергетика Фармацевтична промишленост Хранително-вкусова промишленост Машиностроене и металургия
Pulp and paper industry Glass industry Cement industry Refining industry
Целулозно-хартиена промишленост Стъкларска промишленост Циментова промишленост Нефто-
преработвателна индустрия
Chemical industry
Химическа промишленост