Нестандартни решения във фармацевтичната промишленост

Енергетика Фармацевтична промишленост Хранително-вкусова промишленост Машиностроене и металургия
Energetics Pharmaceutics Food processing industry Engineering and Metallurgy
Стъкларска промишленост Циментова промишленост Нефто-
преработвателна индустрия
Glass industry Cement industry RefiningIndustry


Тефлонизирани детайли


Клиент: Биовет – Разград
Тефлонизирани детайли за инсталация за транспорт на киселини.