Нестандартни решения в машиностроенето и металургията

Енергетика Фармацевтична промишленост Хранително-вкусова промишленост Машиностроене и металургия
Energetics Pharmaceutics Food processing industry Engineering and Metallurgy
Стъкларска промишленост Циментова промишленост Нефто-
преработвателна индустрия
Glass industry Cement industry RefiningIndustry


Полиране на поцинкована тел


Клиент: ЖИТИ, ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЦИНКОВАНА ТЕЛ
Набивка АВКОПАК 1205, изработена от арамидни влакна с високотемпературна сърцевина. Твърдостта на продукта и абразивносттта на арамидните влакна по повърхността допринасят за очистване на галванизирана стоманена тел след поцинковане и нейното полиране.


Големи уплътнения от експандиран ПТФЕ


Клиент: Аурубис - Пирдоп