Feb 29, 2012

Нов патент


АВКО®е притежател на нов патент
Метод за изработване на набивка за арматура № 66164 от 25.11.2011 г.