От 1998 г АВКО® притежава сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001. От 2007 г - Интегрирана Система за Управление на Качеството, включваща:

ISO9001 ISO14001 ISO45001
ISO 9001:2015
Система за управление на качеството
ISO 14001:2015
Система за управление на околната среда
ISO 45001:2018
Система за управление на здравето и безопасността на работа

С нашите правила, свързани с политиката за здравословни и безопасни условия на труд, политиката по качеството и политиката по околната среда можете да се запознаете тук: Политика относно Качество, Опазване на Околната среда, Здравословни и безопасни условия на труд,

Функциониране на системата се осъществява, чрез спазване на основния принцип: Управлението на качеството на околната среда и управлението на здраве и безопасни условия на труд - неделима част от управлението на фирмата. Качеството на продукцията е стратегически фактор за постигането на конкурентоспособност. Продуктите с фирмен знак АВКО®, отговарят на изискванията на световните стандарти. Ръководството прилага и поддържа политика по качество, ориентирана към удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите при спазване на законовите и нормативни изисквания към продуктите. За част от продуктите си АВКО® има сертификати от английския и германския Lloyd Register. Фирмата е регистрирана в Българската Търговско Промишлена Палата - София и членува в РТИК (Русенска Търговско-Индустриална Камара) от 1992 г. Показателни за високото качество на нашите изделия са и златните медали от Международния технически панаир в Пловдив:
  • 1991 г. - Маркучи от ПТФЕ с метална оплетка
  • 1994 г. - Индустриални уплътнения ТРЕГРАФ
  • 1996 г. - Серия безазбестови набивки
  • 1997 г. - Серия силикатни топлоизолационни материали
  • 2000 г. - Предварително изолирани тръби
  • 2004 г. - Топлоизолационни облекла АВКОТЕРМ 57
  • 2005 г. - Набивка FINISEAL® 8099H
  • 2005 г. - Златен медал за набивка FINISEAL®8099H на Международен технически иновационен панаир в Познан, Полша
  • 2007 г. - АВКО® с отличие за “Иновативно предприятие”
  • 2011 г. - Бронзов медал за набивка FINISEAL 8099Н от Националното изложение за изобретения и иновации в Женева
АВКО® е член на Европейската асоциация на фирмите производители на уплътнения (European Sealing Association).

Ние работим за по-чиста околна среда. Непрекъснато усъвършенстваме технологичните процеси с цел подобряване екологичното състояние на природата.

АВКО® е притежател на Сертификат за Лоялна фирма за 2016 г.