за приложението на AVKOSEAL® AL като уплътнител на свободно достъпни фланцеви връзки в газови инсталации DVGW END -->
Amtec 1) AVKOPACK® 1301® - Сертификат VDI 2440
2) AVKOPRESS® R - Сертификат VDI 2440
3) AVKOSEAL® eC - Сертификат VDI 2440
4) AVKOSEAL® MS 1500 - Сертификат VDI 2440
5) AVKOSEAL H - Сертификат VDI 2440
6) AVKOPACK 1320 IHP - Сертификат VDI 2440
7) FINISEAL 8009 - Сертификат VDI 2440
8) FINISEAL 8099 H - Сертификат VDI 2440
9) ITSeal
- creep relaxation test (DIN 13555)
- compression test (DIN 28090-1)
- creep compression test (DIN 52913)
10) TREGRAPH® /GrafTRI/
- compression test
- friction test
BAM 1) AVKOSEAL® - Одобрен за приложение в кислородна среда
2) AVKOSEAL® H - Одобрен за приложение в кислородна среда
3) AVKOPACK® 1101S - Одобрен за приложение в кислородна среда
FDA AVKOSEAL® - Съдържа само суровини съответстващи на FDA 21 – изисквания за използване в контакт с храни и лекарства FDA21CFR 177.1550 (а) (1) и (б)
Lloyd_certificate AVKOTHERM® 57 /THERMOCLOTH/ - Сертификат за пожарна и аварийна безопасност