Функциониране на система по качеството се осъществява, чрез спазване на основния принцип: Управлението на качеството на околната среда и управлението на здраве и безопасни условия на труд - неделима част от управлението на фирмата.


АВКО®е сертифицирано вече 10 години по ISO 9001 а от 2007г. във фирмата е внедрена Интегрирана система за управление, включваща ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Фирмата има целенасочена и ясно изразена политика по качеството, включваща:

  • непрестанно изследване и удовлетворяване исканията и очакванията на клиентите;
  • активно и ангажирано управление;
  • привличане и ангажиране на персонала от всички нива за изпълнение изискванията на клиента.

Всички наши продукти притежават необходимите сертификати за качество.


АВКО® е член на ESA (European Sealing Association) www.europeansealing.com Това е европейската асоциация на производителите на уплътнителни материали, чиито членове по последни данни доставят на пазара 85% от тези материали в Европа. Компанията е активен член на асоциацията, признание за което получихме с домакинството на Годишната конференция на организацията през 2006г.