Екипът ни е изграден от опитни специалисти, доказали многократно своите качества и умения, благодарение на които, компанията се развива успешно вече повече от 20 години. Желанието им да допринесат с компетентността си, за постигане на целите на фирмата произтича от мотивацията им за работа изразено в постоянна взаимна зависимост помежду им.


Тимът на компанията е свободен да споделя собствено мнение, идеи, информация и опит. Адаптира се към променящите се изисквания, среда и информация. По този начин служителите на АВКО®имат огромни заслуги за ефективността и конкурентоспособността на компанията, както и усъвършенстване на професионалния и личностния потенциал. Комбинацията от всички тези качества, спомагат за добрия дух, настроение и атмосфера на работното място.