ЕлектроизолацииТЕКСТОЛИТ ПЛОЧИ

pdf


Текстолит – многослойни плочи от памучна тъкан, импрегнирани с термореактивни смоли на базата на формалдехидите. Изработката се извършва посредством горещо пресоване и добавяне на различни адитиви за подобряване на механичните или елекроизолационни свойства на материала.


ТЕКСТОЛИТ ПРЪТИ

pdf


Текстолит пръти – горещо формовани от памучна тъкан, импрегнирана с термореактивни смоли. Използват се за производство на шайби, втулки, пръстени, подложки и др.


СТЪКЛОТЕКСТОЛИТ ПЛОЧИ

pdf


Стъклотекстолит, изработен от различен брой слоеве стъклена тъкан от филаментен стъклен ровинг, импрегнирани с епоксидни термореактивни смоли. Изработката се извършва посредством горещо пресоване и добавяне на различни адитиви за подобряване на термичните или елекроизолационни свойства на материала.


ГЕТИНАКС ПЛОЧИ

pdf


Гетинаксът е многослоен материал от целулозни влакна с отлична механична якост и импрегниран със специални синтетични термореактивни смоли на основата на формалдехидите с различни адитиви за промяна на параметрите за подобряване на електроизолационните свойства.