Уплътнителни листиJEIL E&S Co.


От 01.07.2014 година АВКО® АД е официален дистрибутор на уплътнителни листи на компания JEIL E&S Co.


LEAKBLOK®


Иновативната технология LEAKBLOK® се различава от традиционното каландриращо производство и е специално изработена съобразно процес без разтворители, щадящ околната среда. Сравнен с предишни продукти, LEAKBLOK® показва висока издръжливост и изключителна способност за уплътняване при ниска сила на затягане на болтовете. Подходящ за употреба в среди с наличието на пара и чисти линии, отлична защита от замърсяване на течностите.


JIC 6000 /Арамидна нишка + NBR (маслоустойчива синтетична гума)/


JIC 6000 е произведен при процес на горещо каландриране с помощта на висококачествени арамидни безазбестови влакна и маслоустойчива синтетична гума (NBR). Специално този лист има отлични уплътнителни свойства и отлична маслоустойчивост.


JIC 6000W /Арамидна нишка + NBR (маслоустойчива синтетична гума) + Армировка/


JIC 6000W e безазбестов уплутнителен материал с отлично качество (еднакъв състав с JIC 6000) с вградена телена мрежа от неръждаема стомана, подходящ за отходни тръби за горещи газове при висока температура и под високо налягане (арамидна нишка + NBR спойка).


JIC 6010 /Арамидна нишка + NBR (маслоустойчива синтетична гума)/


Висококачествени, устойчиви на топлина влакна (арамидни нишки) и отлична маслоустойчива синтетична гума (NBR) са смесени и каландрирани в уплътнителен лист, подходящ за маслоустойчиви приложения


JIC 6100 /Арамидни влакна + SBR (стирен-бутадиенов каучук)/


JIC 6100 е уплътнителен лист, притежаващ по-добри уплътнителни качества от обикновените безазбестови листи. Този лист осигурява по-висока устойчивост на топлина и отлична възстановяемост, благодарение на уникалната смес от специални безазбестови влакна (арамидни влакна), пълнители и SBR спойка.


JIC 6200 /Арамидни влакна + NBR (маслоустойчива синтетична гума)/


Висококачествени, устойчиви на топлина влакна (арамидни нишки) и отлична маслоустойчива синтетична гума (NBR) са смесени и каландрирани в лист с превъзходна химическа устойчивост. Особено подходящ за употреба в горещи масла, нефтени газове и др.


JIC 6400 /Въглеродни влакна & NBR (маслоустойчива синтетична гума)/


Висококачествени, устойчиви на топлина влакна и отлична маслоустойчива синтетична гума (NBR) са смесени и каландрирани в лист с превъзходна химическа устойчивост. Особено подходящ за употреба в горещи масла, нефтени газове и др.


JIC 6400W /Въглеродни влакна & NBR (маслоустойчива синтетична гума) & Армировка/


JIC 6400W е висококачествен уплътнителен лист изграден от въглеродни влакна и вградена телена мрежа от неръждаема стомана. Подходящ за тръбопроводи, за отработени газове при висока температура и високо налягане.


JIC 6030 /Органични влакна + NBR (маслоустойчива синтетична гума)/


Това е безазбестов лист, който е съставен от висококачествени безазбестови нишки, пълнители и синтетични гумени материали. Този вид уплътнителни листи са подходящи за вода, гореща вода, слаби киселини и основи, тръби от противопожарна инсталация на сграда.


JIC 6210 /Арамидни влакна & Синтетична гума/


JIC 6210 е проектиран за автомобилни цели. Притежава отлична маслоустойчивост и възстановяемост благодарение на висококачествените арамидни влакна и гумената спойка NBR.


JIC 6215 /Арамидни влакна & NBR (Маслоустойчива синтетична гума)/


Същият състав като този на лист JIC 6210. Устойчив на горива


JIC 6330 /Арамидни влакна & Синтетична гума/


Този лист притежава саморазширяващи се свойства, съобразно които предлага уплътняване при високо налягане въпреки ниския въртящ момент. Изграден е от висококачествени арамидни влакна и гумена SBR спойка.


JIC 6700 /Арамидни влакна & NBR (Маслоустойчива синтетична гума)/


Специални висококачествени влакна и маслоустойчива гума са смесени и каландрирани в безазбестовите уплътнителни листи JIC 6700. Листите се отличават с отлични свойства при релаксация на напрежението и при якост на опън.


АVKOPRESS G

pdf


Безазбестов лист от целулозни и синтетични влакна за универсално приложение, предимно за уплътняване на вода. Температура до 150 градуса, 70 бара.За клиенти на дребно - моля, посетете нашия електронен магазин online_shop_avko


AVKOPRESS B

pdf


Безазбестов маслоустойчив уплътнителен лист за високи температури 300°С и 100 бара налягане.
АVKOPRESS R

pdf


Безазбестов маслоустойчив уплътнителен лист за ниски и средни температури до 250 градуса и 80 бара.
Продуктът притежава сертификат VDI 2440.AVKOPRESS C

pdf


Безазбестов температуроустойчив уплътнителен лист с въглеродни влакна. Подходящи за температури до 450°C и налягане 100 bar.
AVKOPRESS M

pdf


Безазбестов армиран температуроустойчив уплътнителен лист с минерални влакна. Подходящи за температури до 400°C и налягане 120 bar.AVKOPRESS MG

pdf


Безазбестов графитизиран, армиран и температуроустойчив уплътнителен лист с минерални и арамидни влакна. Подходящи за температури до 400°C и налягане 120 bar.VATI MBS

pdf


Безазбестов маслоустойчив уплътнителен лист, разработен за работа в бензин и керосин. Температурна устойчивост 300°С и 100 бара налягане. Гъвкав и флексибилен материал.