Пожарогасителни одеялаAVKOTHERM® 63

pdf


Пожарогасителните одеяла AVKOTHERM® 63 са разработени на база силикатни термоизолационни тъкани и служат за защита от огън на места, където не е препоръчително да се използва вода, пяна и др. Намират приложение за покриване части от промишлена инсталация или електрически кабел, докато близо до тях съществуват високи температури с опасност от запалване; за загасяне избухнал вече пожар в помещение с леснозапалими  вещества - ателиета, лаборатории; за защита на хора от огън и др.