ПТФЕ облицовкиПТФЕ облицовки


За съхранение и транспортиране на агресивни флуиди - концентрирани киселини, основи, нефтопродукти и др.
ПТФЕ се отличава с голяма химическа устойчивост, което е в основата на широкото му приложение в производството на съдове за съхранение и тръбопроводи за транспортиране на различни химикали.
Стоманени или якостно укрепени пластмасови резервоари могат да бъдат използвани за силно агресивни материали, ако са облицовани с тънки листи от ПТФЕ или флуоропласти.
Облицоването на резервоари от въглеродна стомана с тънки листи от ПТФЕ или флуоропласти е най-добрият път за направата на евтини, високоустойчиви на корозия резервоари.

  • Изрязване на дефектирали участъци по защитното фолио на газоход суров газ
  • Монтаж на ново фолио върху изрязани участъци
  • Заваряване на дефектирали участъци по защитното фолио
  • Контрол на заваръчните шевове
  • Защитни и обезопасителни мероприятия
Предимства:
Покритите със слой от ПТФЕ технологични съоръжения или възли от тях в химическата, нефтопреработващата, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост гарантират високо качество и чистота на произвежданите продукти, дълговечност и лесно обслужване на оборудването. Благодарение на уникалните си свойства флуорополимерите са неделима част от всяко съвременно оборудване, намиращо приложение във всички клонове на индустрията.