Плоски уплътнения

Фирма АВКО АД предлага изработването на готови плоски уплътнения за фланцеви съединения, капаци на люкове, врати, ферментатори, реактори и др. Уплътненията се изработват от безазбестови уплътнителни листи, листи от експандиран графит, ПТФЕ листи. Уплътненията се изработват по зададен от клиента стандарт на фланцевото съединение по ГОСТ, DIN, ANSI, БДС или по зададени от клиента размери или чертеж. 

Готови плоски уплътнения

pdf


Готови плоски уплътнения за фланцеви съединения, капаци на люкове, врати, ферментатори, реактори и др. Уплътненията се изработват от безазбестови уплътнителни листи, листи от експандиран графит, ПТФЕ листи. Уплътненията се изработват по зададен от клиента стандарт на фланцевото съединение по ГОСТ, DIN, ANSI, БДС или по зададени от клиента размери или чертеж.