Плоски уплътнения от експандиран ПТФЕПлоски уплътнения от еПТФЕ

pdf


Плоски уплътнения, изрязани от 100 % експандирани ПТФЕ листи - AVKOSEAL® eC


AVKOSeal 35Y

pdf


Плоско уплътнение за фланцеви връзки, изработено от 100% многопосочно разпънат ПТФЕ със зона с повишена плътност. Уплътнението има понижена пропускливост в сравнение със стандартното, изрязано от еПТФЕ лист.


AVKOseal 30Y

pdf


Плоско уплътнение за фланцеви връзки, изработено от 100% многопосочно разпънат ПТФЕ с намалена контактна площ.


AVKOseal 25B

pdf


Плоско уплътнение за фланцеви връзки, изработено от 100% многопосочно разпънат ПТФЕ със зона с дифузионна бариера по вътрешния диаметър. Уплътнението има понижена пропускливост в сравнение със стандартното, изрязано от еПТФЕ лист.