Плоски уплътнения от експандиран ПТФЕПлоски уплътнения от еПТФЕ

pdf


Плоски уплътнения, изрязани от 100 % експандирани ПТФЕ листи - AVKOSEAL® eC