АксесоариAVKOTool 11


Приспособление за рязане на набивки
Приспособлението служи за рязане на салникови набивки на дължина определена от диаметъра на вала и размера на напречното сечение на набивката.
Обхват: максимален диаметър на вала (стеблото) до 140 mm и максимален размер на набивката - 25 x 25 mm.
Употребата на този инструмент гарантира, че набивката ще бъде срязана на необходимата дължина, както и под съответния ъгъл за постигане на максимален уплътнителен ефект. Точно отрязаната набивка намалява вероятността от появата на участъци с различна плътност, намалява загубите на материал, спестява време и увеличава срока на експлоатация.


AVKOTool 12


Екстрактори
Екстракторите улесняват демонтаж на работили салникови набивки от дълбоки салникови кутии, които често са трудно достъпни.
Наличието дори на минимални количества от сухата и сбита стара салникова набивка, могат да намалят до минимум ефекта от подмяната й с нова, тъй като води до ускорено износване на вала и позволява нежелан теч на работния флуид.